Garantier

Du har alltid 90 dagars garanti på utfört arbete och reservdel. Garantin gäller endast reservdelen vi monterar på er enhet. Garantin omfattar inte skador som uppstår i samband med fukt eller exempelvis en yttre åverkan. Detta innebär att om vi reparerar glaset på din telefon är det just glasets funktion som omfattas av vår garanti.

 

Om du har tappat din telefon eller utsatt den för fukt omfattas inte detta av vår garanti. Om någon annan del än den reservdel vi monterat slutar fungera efter vår service omfattas inte denna av vår garanti. Vi ansvarar inte för mjukvarufel, förlorad, delad eller säkerhetskopierad information på din enhet.
Vi rekommenderar alltid att du har en aktuell säkerhetskopia på din telefon innan din enhet lämnas in för reparation. Vi lämnar inte funktionsgaranti på telefoner som sanerats från fukt då vi inte kan garantera dess funktion över tid.